VG HORTUM®

Çevre Politikamız

VG Hortum'un çevre politikası, sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmamızı sağlar. Bu politika ile hem bugünün hem de yarının çevresel zorluklarına proaktif bir yaklaşım sergileyerek, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında liderlik ediyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdümüz, tüm iş süreçlerimizde bizi yönlendiren temel bir değerdir.

Sürdürülebilir Üretim Anlayışımız

VG Hortum olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkesini önceliklendiriyoruz. Bursa merkezli tesislerimizde, çevreye minimum etkiyi hedefleyen üretim yöntemleri benimsiyoruz. Çevre politikamız, atık yönetiminden enerji kullanımına, su tasarrufundan hammadde seçimine kadar her alanda çevre dostu uygulamaları kapsar. Amacımız, üretim süreçlerimizin çevresel ayak izini azaltarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktır.

Yeşil Teknolojilere Yatırım

Yenilikçi çözümler ve yeşil teknolojiler, çevre politikamızın temel taşlarını oluşturur. Enerji verimliliği yüksek makinalar, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar ve atık malzemelerin geri dönüşümü, bu yaklaşımımızın somut örnekleridir. VG Hortum, çevre dostu teknolojileri benimseyerek, karbon ayak izimizi azaltma ve doğal kaynakları koruma konusundaki taahhütlerini yerine getirir.

Çevre Bilincinin Artırılması

Çevre politikamız, sadece iç süreçlerimizi değil, aynı zamanda çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırmayı da hedefler. Çalışanlarımıza yönelik düzenli eğitimler ve bilinçlendirme programları ile çevre koruma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde, çevre dostu pratiklerin benimsenmesini teşvik ediyor ve bu konuda ortak projeler geliştiriyoruz.

Sürekli İyileştirme ve Uyum

Çevre politikamız, sürekli iyileştirme prensibine dayanmaktadır. Çevresel performansımızı düzenli olarak gözden geçirir ve mevcut uygulamalarımızı daha yeşil alternatiflerle güncelleyerek iyileştirmeler yaparız. Ayrıca, yerel ve uluslararası çevre mevzuatlarına tam uyum sağlamak, politikamızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. VG Hortum, çevresel sürdürülebilirliğe olan taahhüdünü, mevzuata uyum ve en iyi uygulamaları benimseyerek pekiştirir.