VG HORTUM®

Kurumsal Değerlerimiz

VG Hortum'un kurumsal değerleri, şirketimizin temelini oluşturur ve bizi sektörde öne çıkarır. Bu değerler, iş yapış şeklimizi, kültürümüzü ve pazardaki konumumuzu şekillendirir. Kurumsal değerlerimize olan bağlılığımız, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirme şeklimizi belirler.

Müşteri Odaklılık

VG Hortum olarak, müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini aşmak ve onlara değer katmak temel amacımızdır. Her kararımızda ve her adımımızda müşteri odaklı düşünmek, kaliteli hizmet anlayışımızın ve ürünlerimizin temelini oluşturur. Müşteri geri bildirimlerine büyük önem verir ve sürekli iyileştirme sürecimizin merkezine alırız.

Kalite ve Mükemmeliyet

Kalite, VG Hortum’un varoluş sebebini ve iş yapış şeklimizi tanımlayan temel bir değerdir. Ürünlerimizin her birini, sektördeki en yüksek standartlara göre tasarlar ve üretiriz. Mükemmeliyetçilik, sadece ürün kalitesiyle sınırlı değildir; hizmetlerimiz, iş süreçlerimiz ve müşteri ilişkilerimizde de mükemmeli ararız. Kalite yönetim sistemlerini benimseyerek ve sürekli gelişim ilkesine sadık kalarak, sektördeki lider konumumuzu korumayı ve geliştirmeyi hedefleriz.

İnovasyon ve Yenilikçilik

Yenilikçilik, VG Hortum’un geleceğe yön veren bir güç olmasını sağlayan temel değerlerden biridir. Pazarın ve teknolojinin sürekli değişimine hızlı ve etkili şekilde adapte olmak, rekabet avantajımızı korumamızı ve pazarda lider konumda olmamızı sağlar. Ar-Ge çalışmalarımızla, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirerek, müşterilerimizin karşılaştığı zorluklara yenilikçi yanıtlar sunarız. İnovasyon, işimizin her alanında, sürekli iyileştirme ve gelişimin itici gücüdür.

Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci

Sürdürülebilirlik, VG Hortum’un faaliyetlerini şekillendiren temel bir prensiptir. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevreye olan etkimizi minimize etmek, kaynakları verimli kullanmak ve çevre dostu uygulamaları iş süreçlerimizin merkezine koymak temel ilkelerimizdendir. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci, tüm karar alma süreçlerimizde bizi yönlendiren önemli bir değerdir.

Etik ve Sorumluluk

VG Hortum, tüm iş süreçlerinde yüksek etik standartları ve şeffaflığı benimser. Güvenilirlik, dürüstlük ve saygı, kurumsal kültürümüzün temel taşlarıdır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumla olan ilişkilerimizde bu değerlere sıkı sıkıya bağlıyız. Sorumluluk bilinciyle hareket ederek, topluma ve çevreye karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi amaçlarız.